Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-7205-C01

Бенефициент: Бизнес Адвайзър ООД

Обща стойност: 3 333.81 лв., от които 2 833.74 лв. европейско и  500.07 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.

Свържи се с нас
С какво можем да съдействаме: *