Заличаване от Търговски регистър

Процедура

  • Консултираме Ви по всички въпроси около заличаването

  • Изготвяме всички документи и ги изпращаме с инструкции 

  • Подаваме всичко необходимо пред НОИ, НАП и търговски регистър

  • Следим целия процес и Ви уведомяваме за всичко съществено

Срок:

  • 8 месеца за фирми

  • 2 месеца за ЕТ

Цена:

  • 520 лв. за фирми

  • 249 лв. за ЕТ

Допълнителна информация

Закриването на фирма е дълъг процес и отнема поне 8 месеца. В хода на процедурата трябва да се подават документи пред НАП, НОИ и търговски регистър. 

Закриването на ЕТ е значително по-бързо и отнема около 2 месеца. Отново обаче трябва да се подават документи пред НАП, НОИ и търговски регистър. 

Ние ръководим целия процес и извършваме всичко необходимо за успешното закриване на твоята фирма.

Често задавани въпроси:

Защо процедурата отнема толкова време?

Ликвидацията отнема толкова време, защото по закон си длъжен поне 6 месеца да изчакаш всички твои кредитори да потърсят вземанията си. Освен това трябва да се подават документи пред НАП, НОИ и търговски регистър.

Какво означава кредиторите да предявят вземанията си?

Кредитор е всяко лице, с което имаш някакъв договор. Например доставчиците на стоки или услуги, с които работиш са кредитори. За да направиш ликвидацията, трябва да платиш на всички такива кредитори.

Какво се изисква от мен?

ие ще поемем почти всичко, свързано с процедурата. За да можем да направим действия от твое име, ще е необходимо да получим пълномощно от теб.

обратно в услуги