[СВАЛИ ДОКУМЕНТИ] Дистанционна работа, Спиране на дейност, Отпуски – Необходими документи за бизнеса

Дистанционна работа – Необходими документи…

НОВО:
Президентът на 22.03.2020 наложи вето над Закона за извънредното положение. Качили сме документи по действащите закони и по новия закон, като засега ползвайте документите по стария закон. 

С разрастването на епидемията на територията на страната става все по-важно да спазваме някои правила, които ще ни помогнат да намалим риска от заразата.

Не забравяйте – здравето е на първо място и не трябва да го рискувате!

Необходими документи

Въпреки че официално е обявено извънредно положение, е необходимо да се спазват определени правила при промени в работните процеси. Нашите работници и служители могат да бъдат наети на:

 • граждански договор;
 • трудов договор;

Граждански договор

Ако имате служители на граждански договори, тогава не е необходимо да подготвяте специална документация, с която да обявите дистанционната работа. Препоръчваме Ви, все пак, да изпратите имейли от името на фирмата Ви до всички служители на граждански договори, с които да ги уведомите за въведената дистанционна работа и да им дадете разяснения как ще се извършва работата – какви апликации ще използвате, как се извършва отчитане на свършеното, как се получават нови задачи и т.н.

Трудови договори

Всяка промяна, която правите едностранно, трябва да бъде извършена съгласно определена процедура. С въведеното извънредно положение се въведоха нови правила в Кодекса на труда.

Дистанционна работа – Необходими документи (Свалете ги от тук)

 1. Промяна в извършваната работа или мястото на работа
 2. Използване на платен годишен отпуск
 3. Цялостно или частично спиране на работата
 4. Служебни бележки и декларации за пътувания
 5. Установяване на дистанционна работа
 6. Установяване на непълно работно време

ВАЖНО!
Подготвили сме инструкции за ползване към документите, които трябва да прочетете внимателно!

Организация на дистанционната работа

Анализирайте кои дейности могат да се извършват онлайн и кои не.

Изберете най-подходящите апликации за Вашите нужди. Такива могат да са:

 • апликации за онлайн срещи
 • апликации за управление на клиентите
 • работни чатове
 • апликации за възлагане на задачи
 • апликации за управление на файлове
 • календарни апликации

Въвеждане на допълнителни мерки за сигурност

Инспекцията по труда на 13.03.2020 публикува напомняне, че при поява на нововъзникнал риск работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места, както и да разпишат мерки минимизирането му. Мерките, които следва да са съобразени с предписанията на здравните органи, са насочени в две направления:

 • организационни и
 • технически;

В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор. Задължението както за разписването на мерките, така и по контрола за тяхното изпълнение, е вменено на работодателя.

Организационни мерки

Примери за организационни мерки са:

 • извънреден инструктаж;
 • информиране на всички работещи в случай на заболяло лице;
 • минимизиране на контактите с външни лица и между работещите;
 • определяне на лицата, чийто контакти не могат да се ограничат и мерките за тяхнта защита;
 • определяне на ред за почистване и дезинфекциране.
 • и други

Техническите мерки

Примери за технически мерки са:

 • осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати;
 • осигуряване на подходящи лични предпазни средства като маски, ръкавици, и др.
 • осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Допълнителна информация можете да намерите на https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

[ARForms id=100]

Свързани статии:
Как да спасите Вашия бизнес от фалит – #Коронавирус
Промяна или прекратяване на договор по време на епидемия – търговски отношение [СВАЛИ ДОКУМЕНТИ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *