Договор за заем

В тази статия ще намерите полезна информация как да изготвите и сключите договор за заем.

Създайте безплатно договор за заем като кликнете тук

Договор за заем

Страни по договор за заем

Първата стъпка за всеки договор, не само при договор за заем, е да опишете страните. За физическо лице най-важно е да посочите ЕГН, защото чрез него се идентифицира по безспорен начин съответния човек. Ако договорът ще се сключва от фирма задължително трябва да посочите ЕИК/Булстат. Посочването на името не е достатъчно, защото то може да се променя.

Контекст при сключването на договор за заем

Добра практика при сключване на договор за заем е да се посочи целта на договора или други важни обстоятелства. Например, като цел на договора за заем може да се посочи издаването на книга, покупката на апартамент, МПС или друго.

При евентуален спор между страните тази информация може да се окаже много полезна, особени при по-големи земи.

Конкретизиране на заема и начина на връщане

Една от най-важните стъпки при изготвянето на договор за заем е ясното описание на заетата сума и начина, по който тя ще бъде върната. Макар на пръв поглед да изглежда очевидно, е много лесно да се пропуснат детайлите. При описанието въведете следната информация:

  • размер на заемната сума с цифри и думи и валута
  • дата и начин на предаване на сумата – в брой, по банков път или др.
  • дължими лихви, ако има такива
  • на колко вноски ще се връща сумата – ако е повече от една, направете погасителен план

ВАЖНО!

Нямате право да правите плащания в брой над 9999 лв., независимо дали сумата е дадена наведнъж или на няколко пъти.

Предсрочна изискуемост

В случай че сте договорили връщане на заема на вноски, често срещана практика е да се уговори предсрочна изискуемост. Това означава, че при 2-3 неплатени месечни вноски заемодателят може да изисква цялата заета сума наведнъж. По този начин се избягва евентуалната неплатежноспосбност на длъжника.

Лихва при забава

Стандартна клауза в договорите за заем е клаузата за неустойка при забава. Това означава, че ако заемателят не плати в срок своето задължение, заемодателят има право да получи допълнително лихва в размер на няколко процента от общата стойност. Най-често на подобни клаузи се слага таван от 20-50% от стойността на вземането.

Подписване на договор за заем

Обикновено договорът за заем се сключва с обикновен писмен договор и предаване на заемната сума. Дори да нямате договор, задължително подгответе разписка за предадената сума, в която се посочва, че сумата се дава като заем. Без такъв документ няма как да се установи, че заемната сума е предадена и при евентуално дело няма да можете да се защитите.

Ако договорът за заем е на значителна стойност, силно препоръчваме сключването да стане пред нотариус. По този начин се гарантирате при бъдещо дело и можете да съберете сумата по много по-бърз начин.

Съдебни дела и съдебни изпълнители

Ако сте дали заем, който не сте получили обратно, препоръчваме да ползвате услугите на адвокат. В повечето случаи можете да следвате тези стъпки:

  • изпратете покана за доброволно плащане на дължимите суми
  • завеждане на съдебно дело
  • при успешно дело – завеждане на изпълнително дело пред ЧСИ, който да събере принудително дължимите суми

Създайте договор за заем за минути

Създайте договор за заем с безплатна регистрация

Създайте своя договор за заем, както и още много други документи, за минути. Следвайте тези лесни 3 стъпки.

1. Регистрация

Регистрирайте се безплатно като кликнете тук.

2. Изберете документ

3. Попълнете информацията и свалете