Финансиране на бизнес – видове Фондове и Условия!

Финансиране на бизнес
Финансиране на бизнес

Възможностите за финансиране на бизнес се увеличават успоредно с увеличаването на активността на българските стартъп и предприемачески общества в последните няколко години. Някои от предприемачите намират средства, за да стартират, като спестяват лични средстав или чрез заеми от роднини и приятели.

Ако искаме да изградим нещо по-значимо обаче, често имаме нужда от по-голяма сума. В тази статия ще ви дадем информация за основните фондове за финансиране за бизнеса ви.

Как работят фондовете за финансиране на бизнес?

Няколко бележки как работят самите фондове – имат средства от инвеститори, които после се разпределят към перспективни стартъпи. Целта е да се инвестира срещу дял от собствеността в дружеството. Инвестицията е рискова за фонда/ инвеститора, но ако стартъпът е успешен може да се избие многократно.

Видове финансиране:

 • безвъзмездно – не се придобива дял в дружеството и средствата не се връщат
 • възмездно – срещу дял в дружеството или под формата на заем

Фондове

InnovationAccelerator

Иновейшън акселерейтър е български фонд за финансиране на стартъп проекти. Стартира през есента на 2019 г., като тогава си поставят за цел да финансират и подкрепят българските стартиращи фирми и компании.

Кои области финансира?

 • Здравеопазване;
 • лека промишленост;
 • транспорт и логистика;
 • дигитални проекти;
 • медиен и корпоративен софтуер.

Колко е размера на финансирането?

 • За компаниите, които са в най-ранна фаза на развитието си, помоща ще е в размер от 25 хил. евро до 50 хил. евро.
 • За компаниите в по-напреднало състояние, размера на финансирането ще е до 1 мил. евро.

Основните критерии, по които ще са оценявани кандидатите, са на конкурентни предимства, качеството и опитен екип и на база бизнес модел.

Освен това, всяка една от компаниите, които кандидатстват, има възможност да получи и допълнителна подкрепа от акселераторската програма на фонда, а именно серия от обучения и срещи с водещи експерти от българския и международен бизнес или накратко – силнен бизнес ментор.

Заявките за работа с фонда се приемат и обработват на сайта на фонда, където има форма за кандидатстване.

Финансиране на бизнес – Eleven

Елевън е български фонд за рисков капитал, който подкрепа на предприемачеството и предоставя първоначално финансиране на иновативни предприемачи и финансира технологични стартиращи компании от България и Югоизточна Европа.

Кои области финансира?

 • Иновативни предприемачи;
 • Технологични стартиращи компании

Колко е размера на финансирането?

 • от 100 хил. евро до 500 хил. евро.

В случай, че бъдете избран за финансиране, вие ще ще влезнете в организираната от Eleven менторска програма. В нея ще участват водещи специалисти от различни сфери, които ще помогнат на младите предприемачи да се изчистят идеите и бизнес моделите, така че след 6 месеца компаниите да са готови да стартират продуктите си.

След този период, компаниите пак ще получат възможност за допълнително финансиране, което да помогне за комерсиализиране на вече готовия продукт.

Елевън също така организира и т.нар. “дни на инвеститора”, където предприемачите, съвмество с партньорите си, ще могат да намерят инвеститори за следващите етапи от развитието на компаниите си. Дните на инвеститорите се осъществяват в Лондон, Силициевата долина или избрани от Елевън други стратегически локации.

LAUNCHub

LAUNCHub e фонд за рисково инвестиране, базиран в София. Фондът инвестира в дигитални стартиращи компании от региона на югоизточна Европа.

След първоначалната инвестиция има възможност да продължи да подпомага нуждите за финансиране на компаниите в портфолиото им в бъдещи етапи на развитие.

След одобрение на компаниите, в следващите месеци всички одобрени и избрани екипи работят по проектите си с помощта на ментори и различни специалисти, като в края на периода представят напредъка си, за да кандидатстват за допълнително финансиране по линия на фонда.

Кои области финансира?

 • Дигитални стартиращи компании.

Колко е размера на финансирането?

 • Между 500 хил. евро и 2 мил. евро

LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco в България.

Финансиране на бизнес – BlackPeak Capital

BlackPeak е коинвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране с размер от €15 млн. Създаден е по инициативата „Джереми“ и подкрепя малки и средни предприятия от югоизточна Европа.

БлекПийк се стреми да инвестира в компании, които имат нещо уникално – услуга, позиция, бранд, като цяло – нещо различно от цената на труда.

Кои области финансира?

 • Малки и средни предприятия, които имат нещо уникално.

Колко е размера на финансирането?

 • От 1 мил. евро до 8 мил. евро

Фонда инвестира бързо в развитието на българската компания, която извършва лидерски позиции на глобалния и местния пазар.

BrightCap Ventures

BrightCap Ventures е фонд за рисково инвестиране, който инвестира в акселераторски компании и развити бизнеси в технологичния сектор в размер от €200 хил. до €3.5 млн. на компания.

Фондът ще инвестира в технологични стартиращи фирми на много ранен етап от тяхното развитие, но с потенциал за значителен растеж.

Фондът инвестира в компании както в България, така и в региона, като инвестициите извън страната са в рамките на привлечения допълнителен капитал.

Целта на фонда е да развие млади, стартиращи компании до успешни бизнеси на глобалните пазари.

Кои области финансира?

 • Технологични стартиращи фирми

Колко е размера на финансирането?

 • от 200 хил. евро до 3.5 млн. евро

BrightCap Ventures се отличава с иновативния си подход и стратегия, която залага на широка партньорска мрежа от корпоративни и стратегически партньори в България и страни като Израел, Западна Европа и Силициевата долина.

Финансиране на бизнес – Empower Capital

Empower Capital е инвестиран фонд, който управлява € 19 милиона. по инициативата „Джереми“. Целта на фонда е да помогне на водещи български компании да развият своя потенциал.

Инвестира в бизнеси в ранен и в напреднал етап на развитие. Empower Capital обединява експерти със значителен професионален опит, придобит в страната и в чужбина, дълбока индустриална експертиза и детайлно познаниe в областта на стратегическото управление и финансите на малки и средни предприятия.

Фондът има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи, които искат да реализират пълния си потенциал.

Кои области финансира?

 • Търговия на дребно;
 • лека промишленост;
 • транспорт и логистика;
 • хранително-преработвателна промишленост;
 • информационни технологии;
 • здравеопазване;
 • туризъм.

Колко е размера на финансирането?

 • От 250 хил. евро до 3 мил. евро.

Endeavor Bulgaria

Endeavor Bulgaria е глобална организация с нестопанска цел, която подкрепя предприемачи с достъп до пазари, капитал и талант. Организацията има офиси в над 35 държави и до момента е селектирала над 2000 предприемача.

Финансира предприемачи, които искат да развиват бизнеса си на световно ниво. Преминалите през етапите на подбор се включват в 4-месечната програма “Dare to Scale”.

Кои области финансира?

 • Корпоративен софтуер и услуги;
 • финтех;
 • храни и напитки;
 • образование;
 • здравеопазване;
 • селско стопанство;
 • търговия на дребно;
 • потребителски технологии и “умни градове” (smart технологии)

Колко е размера на финансирането?

 • Не е обявено

Това е първата по рода си програма за растеж в България, която е насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си.

Търсят предприемачи, водещи иновативни компании, които решават реални проблеми в значителен мащаб. Endeavour предлага платформа на базата на заслуги, отворена за всички предприемачи, които мечтаят за големи и създават компании с висок растеж.

Финансиране на бизнес – Morningside Hill

Morningside Hill предоставя капитал за растеж на компании, които отговарят на релевантни нужди в местни или международни пазари.

Критериите за финансиране са компанията да е генерирала 50% от приходите си в България, поне 50% от екипа да е базиран в България или 50% от активите на компанията да се държат в българско дъщерно дружество.

Компаниите, които ще финансира, трябва да са в ранен стадии на развитие (post-seed), както и да е създала поне “жизнеспособен” продукт или услуга, постигнала адекватно ниво на валидиране на пазара.

Кои области финансира?

 • Компаниите, които са в ранен стадии на развитие и имат вече създаден продукт на пазара

Колко е размера на финансирането?

 • Не е обявено

NEVEQ Capital Partners

NEVEQ Capital Partners е най-старият фонд за рисков капитал в България. Инвестирал е в софтуер компании и приложения, инфраструктурен софтуер, уеб и мобилни фирми.

Компанията може да инвестира до 2 мил. евро в компания. NEVEQ I стартира през 2007 г. и има три успешни изхода от 2016 г. NEVEQ II стартира през 2015 година.

Кои области финансира?

 • софтуер компании;
 • приложения;
 • инфраструктурен софтуер;
 • уеб и мобилни бизнеси;
 • здравеопазване;
 • образование;
 • енергийна ефективност.

Колко е размера на финансирането?

 • до 2 мил. евро

Финансиране на бизнес – Postscriptum Ventures

PostScriptum Ventures е инвестиционнен фонд с дялови инвестиции и богато портфолио от инвестиции в стартиращи и развиващи се компании, предимно в сферата на възобновяемата енергия.  

Кои области финансира?

 • Възобновяема енергия с голям мащаб;
 • Енергийно съхранение;
 • Енергийна ефективност;
 • ИТ и дигитализация;
 • Енергийна и ресурсна ефективност;
 • Рециклиране;

Колко е размера на финансирането?

 • Инвестиция срещу дял (инвестицията варира според дяла)

Rosslyn Capital Partners

Rosslyn Capital Partners е водеща компания за управление на инвестиции и инвестиции със седалище в София.

Компанията има тясна дългосрочна връзка с изтъкнати чуждестранни инвеститори, които участват заедно с Рослин в повечето от проектите си, допринасяйки с ценна експертиза и опит.

Кои области финансира?

 • производство;
 • храни и напитки;
 • телекомуникации;
 • информационни технологии;
 • възобновяема енергия;
 • селско стопанство;
 • развитие на недвижими имоти.

Колко е размера на финансирането?

 • Не е обявено

Финансиране на бизнес – CEO Angels Club

CEO Angels Club е група от топ мениджъри и предприемачи в България, които инвестират в стартиращи компании в ранен етап. Те търсят компании, които имат доказано доказателство за концепция и са готови за растеж.

Кои области финансира?

 • Иновативни идеи

Колко е размера на финансирането?

 • от 10 хил. евро до 200 хил. евро

Склонни са да избягват инвестиции, които изискват значително капиталово и регулаторно одобрение, за да извлекат продукта си на пазара.

Заключение

Няма никакво съмнение, че финансирането придобива известност през последните години, тъй като в София се появяват все повече стартъпи. Поради значението си в развитието на продуктите и услугите в ранен етап, финансирането може да бъде моментът на прекъсване за всяко стартиране.

Едно от важните неща е да се вземат предвид факторите, които ще помогнат на стартиращите фирми да определят очакванията за инвеститорите в бъдещите кръгове и да създадат дългосрочна връзка, а не просто да осигуряват финансирането за стартиране.

Email Newsletter

Получавайте информация директно в имейла си за:

 • публикации от блога ни;
 • новини от бизнес света;
 • промени в законодателството;
 • предстоящи събития;
 • информация за наши и партньорски услуги;

✅ съвети за стартиране и управление на бизнес

✅ намиране на инвестиции

✅ напомняния за крайни срокове (ГФО и други)

✅ информация за наши услуги и промоции

Свързани статии:

Успешен бизнес по време на криза – Как да се адаптираме?
До 60% възстанoвяване от заплатата – помощи за бизнеса. #Kоронавирус
Как да спасите Вашия бизнес от фалит – #Коронавирус

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *