ПЪЛНА GDPR ДОКУМЕНТАЦИЯ

Гарантирано спазване на всички български и европейски закони.

започнете сега

100% ГАРАНЦИЯ
БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ГЛОБИ И САНКЦИИ

ИЗГОТВЯМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ДО 24 ЧАСА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОРА С ВАС

Често задавани въпроси

Какво е GDPR?

GDPR е европейски регламент, който е задължителен за всички в ЕС. С него се уреждат основните правила за защита на личните данни и се въвеждат задължения за поддържане на документация и процеси по обработване на лични данни.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, чрез която може да се идентифицира едно лице. Това включва имена, телефон, имейл, адрес и много други.

Задължително ли е да имам GDPR документация?

Да. Всеки бизнес работи с личните данни на своите клиенти и партньори и затова е задължен да въведе правила как тези данни ще се обработват.

Какво е съдъра GDPR документацията?

Документацията, която изготвяме включва:

  • Вътрешни правила
  • Всички необходими регистри
  • Политика за поверителност
  • Общи условия
  • Договор за обработване на лични данни
  • Декларация за съгласие
  • Всякакви други документи, които са необходими за Вашата дейност

Трябва ли да се регистрирам като Администратор на лични данни?

Не. От 2018, когато започна да се прилага GDPR, вече няма регистрация като администратор на лични данни. Вече всеки, който обработва лични данни е длъжен да спазве GDPR.

Какво е Политика за поверителност?

Политиката за поверителност се публикува на Вашия сайт и с нея уведомявате клиентите си как обработвате личните им данни. Този документ е публичен и трябва да е достъпен до всички.

 

Каква е цената на GDPR документацията?

Цената зависи от това колко и какви данни обработвате и дали вече имате създадена документация. Ако извършвате стандартна дейност като онлайн магазин, например, цената за изготвяне на единичен документ е 99 лв., а за пълната документация, съдържаща над 15 документа, е 599 лв.

Какво са Вътрешните правила за защита на личните данни?

Вътрешните правила за защита на личните данни уреждат как обработвате личните на клиентите и партньорите си вътре във фирамта. Това означва да се разпределят роли и правомощия, както и други процедури за работа с личните данни.

Какво е договор за обработване на лични данни?

Договор за обработване на лични данни е договор, който сключвате с партньори или подизпълнители, за да уредите как ще се предават и обработват лични данни. Например, ако получавате или изпращате данни към подизпълнител трябва да уредите какви данни ще получавате, къде ще ги съхранявате и кога ще ги изтриете.

Какво е Длъжностно лице по защита на личните данни?

Длъжностното лице по защита на личните данни е лицето, което следи за правилното обработване на личните данни във Вашата фирма. Към него могат да се обръщат клиентите ви със запитвания. Освен това длъжностното лице по защита на данните е лицето за контакт с Комисията за защита на личните данни.

Трябва ли да наема Длъжностно лице по защита на личните данни?

В повечето случай не е задължително, освен ако не обратотвате особено големи количества лични данни. Все пак е добра практика да имате назначено длъжностно лице по защита на личните данни. То може да е вътрешно за екипа или външно лице, като нас.

Документите включват ли декларация за лични данни?

Зависи от плана, който изберете. Декларацията за съгласие е включена в пълната ни GDPR документация.

За разлика от техните конкуренти, които ни предлагаха един и същ пакет документи, очевидно неподходящи за нашата организация, екипът на Бизнес Адвайзър създаде и внедри цялата GDPR документация, напълно съобразена с нашата дейност, размер и индустрия.

Ирена Вачева / София Комерс АД

Upload Image...

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Не ви се пише? Обадете ни се и ние ще направим всичко необходимо.

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

Полезни статии:

Какво е политика за поверителност/privacy policy/?

Какво е политика за поверителност? Политика за поверителност е документ, който описва как твоят бизнес [...]

1 Comment

Общи условия за сайт – всичко, което трябва да знаете

Когато предлагаш стоки или услуги онлайн, си длъжен да имаш общи условия за сайта си. [...]

Вътрешни правила за защита на личните данни

С Вътрешни правила за защита на личните данни се уреждат всички въпроси, свързани с обработването [...]

1 Comment