15,6 млн. евро инвестиция в български стартъпи, благодарение на Innovation Capital

Настоящата статия “15,5 млн . евро инвестиция в български стартъпи” подготвихме съвместно с Явор Гочев от Innovation Capital. В нея ще разберете повече за фонда, както и към кого те насочват своите инвестиции.

За Явор Гочев

Явор Гочев е завършил магистратура по иновации и предприемачество в Copenhagen Business School, а след това започва да води лекционен курс по Социално предприемачество в СУ “Св. Климент Охридски”.

Явор работи като програмен директно в Център Ринкър към Фондация Bcause, където се занимава с организиране и провеждане на акселераторски и менторски програми за стартъпи. От 2020 г. е част от екипа на Innovation Capital.

Стартъп екосистема в България и възможностите за получаване на финансиране

Откакто започнаха първите фондове за дялово инвестиране стартъп екосистемата се развива много бързо. В източна Европа София предлага едни от най-добрите условия за стартиране и разрастване на бизнес.

Успяват да се развиват не само фондовете за финансиране на бизнеси, но и останалите части от екосисистемата – предприемаческото образование, акселераторите, наличието на бизнес ангели, ментори и прочие. За да може да има ефективна и успешна стартъп екосистема, е важно всички нейни компоненти да са налични. Понякога отделните компоненти обаче се развиват с различна скорост.

Преди Innovation Capital липсваше pre-seed финансиране в диапазона от 20 000 -200 000 000 евро, защото фондовете не разполагаха с такъв наличен капитал.

Innovation Capital

Innovation Capital е фонд за дялови инвестиции на фаза pre-seed и seed. Общият ресурс на фонда е 15,6 млн евро.

Дялова инвестиция означава, че срещу полученото финансиране фондър получава съответен миноритарен процент от компанията. 

Към момента фондът разпределя средства по три направления:

 1. Акселератор за стартиращи бизнеси – начална инвестиция от 25 000 евро
 2. Pre-seed
 3. Seed

Accelerator

Този тип финансиране е насочен към стартиращи компании, които в начален етап на развитие, събрали са екип и вече работят актувно по идеята си. Средствата, предвидени за тези компании, са от 25 000 евро. Компаниите минават през акселератор, който ще им помогне да доразвият своята бизнес идея и да навлязат на пазара, като след постигане на конкретни цели могат да получат последваща инвестиция от 25 000 евро.

Изисквания:

 • валидиран бизнес модел
 • потвърдено търсене от пазара на предлагания продукт/услуга
 • подготвен бизнес план
 • продукт или услуга в начална фаза на развитие 

Pre-seed финансиране

На фаза pre-seed финансиране фондът инвестира до 50 000 евро. По-голямата част от капитала на фонда ще бъде изразходван именно за този тип финансиране, което означава, че ще бъдат подпомогнати голям брой стартиращи компании.

Изисквания:

 • налични продажби
 • годишен оборот над  10 000 евро
 • видим ръст на клиентската и приходната база

Инвестиция в български стартъпи – Seed финансиране

Фондът инвестира и в компании на фаза seed финансиране със суми от 50 000 евро до 1 000 000 евро. Очакванията към тези компании са значително по-високи.

Изисквания:

 • работещ продукт или услуга с растяща тенденция 
 • оборот над 100 000 евро
 • възможност за разрастване извън България

Сфери

Фондът не е тясно фокусиран върху конкретен сектор. Финансират се както бизнеси, използващи дигитални технологии, така и традиционни сектори като образованието, здравеопазването, хранително вкусова промишленост, бързооборотни стоки и др. Характерно за всички компании, които попадат във фокуса на фонда, е прилагането на иновативни бизнес модели и подходи при реализацията на пазара. 

Инвестиция в български стартъпи – Профил на компаниите

Фондът инвестира преимуществено в компании, които:

 • имат стабилен и амбициозен екип с опит в конкретната област
 • предлагат продукт/ услуга, които решават конкретен проблем на пазара
 • оперират с потенциал за мащаб при разрастване на пазарите
 • продуктът/ услугата има силни конкурентни предимства
 • имат потенциал за бърз растеж в кратък период от време

Кандидатстване

Всяка компания може да кандидатства за финансиране през формата на сайта на фонда – https://www.innovationcapital.bg/. 

„Иновейшън Кепитъл“ АД е упавляващото дружество на фонда Иновейшън Акселерейтър България Фонд КДА, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Свързани статии:

Финансиране на бизнес – видове Фондове и Условия!
Как функционира системата за финансиране на стартъпи?
Европейски програми за финансиране на бизнеса
Как българска компания привлече инвестиция от 1.8 млн. долара? – Практични съвети

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *