Изготвяне на бизнес план (част 1)

За бизнеса и морето

Изготвяне на бизнес план откъде да започнем. Изготвянето на добър бизнес план е най-доброто, което можеш да направиш преди да започнеш своя бизнес. Нека илюстрирам с един пример.

Седя на ръба на скалата и искам да се метна в дълбокото море. Бих ли се метнал, ако знам, че има скали точно под мен? Ами ако има акули? Или мъртво течение? Разбираш идеята.

Добрият бизнес план може да ми покаже, че съседната скала е много по-добра за моя скок. Водата е по-дълбока, по-чиста и няма опасности.

Какво е бизнес план?

Добрият бизнес план е „програмата“ на твоя бизнес. Докато пишеш бизнес план трябва да гледаш голямата картинка. Най-същественото за бизнес плана е:

  • Обективно и безспорно установяване на текущото положение на пазара, в който искаме да влезем
  • Безкомпромисно идентифициране на рисковете, които стоят пред нас – не искаме да се мятаме в скалите.
  • Начертаване на пътя към целта стъпка по стъпка
  • Извършване на финансов анализ – колко ще струва постигането на тази цел? Кога обективно мога да изляза на печалба?

Често допускани грешки при изготвяне на бизнес план

По – голяма част от мениджърите на фирми усещат нуждата от професионален бизнес план, когато им откажат отпускането на кредит, кандидатстват по проект или търсят инвеститори и партньори.

Ето някои от най-често срещаните грешки в нашата практика:

  • Изобщо не се съставя бизнес план – проблем номер едно. Невероятно, но факт. По-голямата част от българския бизнес не съставя бизнес план. Как бихме могли да измерим успеха си, ако нямаме цел?
  • Липса на детайлно проучване на пазара. Това е втората най-често срещана грешка. Не е все едно дали ще отворим магазин на улица, където вече има 3 магазина или ще сме единствен магазин за целия квартал. Нека не си разбиваме главата в скалите.
  • Нереалистично поставяне на цели. Масово стартиращите предприемачи в желанието по-бързо да започнат бизнеса си поставят нереалиситични цели, които после не могат да изпълнят. Няма как да отворим ресторант за една седмица, да сформираме стабилен екип за един месец и да станем милионери за една година. Трябва да посеем, за да пожънем. Добрата реколта се получава след добре обмислен план.
  • Липса на ясен финансов план – много често или не се съставя финансов план, или той е напълно нереалистичен. Впоследствие се налага постоянно да инвестираме лични средства, което води до стрес и несигурност. Добрият финансов план ще ти позволи да работиш спокойно и фокусирано върху бизнеса си.

Изготвяне на бизнес план – стъпка по стъпка

Да си направиш сам бизнес план не е никак лесна задача. Бизнес планът обхваща дейността от всички гледни точки – пазарен анализ, маркетинг, финанси, услуги, вътрешни процеси, наемане на екип и т.н.

Никой не е специалист във всички тези области, затова добрият бизнес план е екипна работа. Ако искаш да разбереш как да подготвиш бизнес план за старт на твоята дейност, прочети в продължението на тази статия тук.

Никой не е специалист във всички тези области, затова добрият бизнес план е екипна работа. Ако искаш да разбереш как да подготвиш бизнес план за старт на твоята дейност, прочети в продължението на тази статия: