Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка – (част 2)

Тук ще намериш информация за: Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка

Ако си изпуснал първата част от поредицата, можеш да я прочетеш тук.  

Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка 1 – Определи каква е целта на твоя бизнес

В тази стъпка трябва да гледаме голямата картинка. Не навлизаме в детайлите на изпълнение. Трябва да си представим крайният резултат на нашите усилия. Има и една много хубава поговорка в тази връзка:

“Ако не знаеш къде си тръгнаш, ще стигнеш някъде другаде”

Пример за ясно поставена цел:

 1. Амазон иска да направи пазаруването лесно и достъпно за абсолютно всички и го прави най-добре;
 2. Apple си поставя за цел потребителите да ползват техните услуги лесно и интуитивно като ги вкарват в тяхната екосистема от “удобства”
 3. Google си поставят за цел да съберат и систематизират информацията на Земята и да я превърнат в стойност.

Целта на Business Adviser е да направи достъпно и сигурно предоставянето на услуги за бизнеса.

Стъпка 2 – набелязване на етапи

Добрият план е задължителна предпоставка за успеха

Набелязване на необходимите етапи за достигане до целта. Тук нещата вече могат да са коренно различни от бизнес до бизнес. Ако искаме да направим онлайн магазин, тези етапи ще са сравнително малко. Ако искаме да отворим завод, планирането ще е на съвсем друго ниво. Във всеки случай обаче трябва ясно да набележим отделните етапи, благодарение на което впоследствие ще можем и ясно да разграничим какво трябва да се свърши и това колко ще ни струва.

Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка 3 – извършване на пазарно проучване

Извършването на пазарното проучване ще ни покаже дали нашата идея действително има среда, в която да се развие. Пазарното проучване включва:

 1. Анализ на всички аналогични услуги, предлагани на пазара
 2. Анализ на конкурентите ни, които предоставят такива услуги
 3. Сравнение на нашата услуга с другите и преценка дали и как тя е по-добра;
 4. Анализ на потребителите на услугата
  1. Общ брой
  2. Специфични характеристики на конкретната група потербители. Хората, който се интересуват от здраве и здравословен живот например, са по-склонни да дадат пари за премиум продукти, от средния потребител.
 5. Потенциал на пазара за растеж – пазарът на дадена услуга може да е с тенденция за растеж, но може и да е достигнал своя предел, а понякога и да е с тенденция за спад. Например, IT сектора е с потенциал за растеж, но телекомуникационния пазар няма такъв потенциал. Населението на България и ограничено и общо взето пазарът е достигнал своето оптимално ниво. За доставчиците остава да оптимизират услугите си.

Стъпка 4 – създаване на отделните продукти

След като имаме цялата информация от горните точки, нашите продукти трябва да са в синхрон с цялостната ни визия и да отговарят на настоящото положение на пазара.

ВАЖНО!

Бизнес планът може да е актуален към момента на съсздаването му, но впоследствие пазарът да се измени! Трябва постоянно да следим движението на пазара и да актуализираме продуктите си.

Създаването на продукт е комплесен процес, при който се пресичат вътрешната организация на бизнеса и презентацията към нашата аудитория. Стиковането между всички в екипа при създаване на продукт е от изключително значение.

Външна презентация на продукта

Това означава, че нашият продукт трябва да е атрактивен за потребителите и да може да реализира продажби.

Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка – вътрешна организация

Тази стъпка често се подценява. Веднъж след като е закупен продукта, той има собствен жизнен цикъл. При стоките това е гаранционното обслужване, транспортирането и поддръжката по телефон или имейл. При услугите това е самото предоставяне на услугата и последващата поддръжка. И в двата случая трябва да имаме ясно разпределение на функциите и отговорностите между членовете на нашия екип, както и хардуерна и софтуерна система за управление на продуктите.

Виж и трета част от нашата поредица как да изготвиш бизнес план.

2 thoughts on “Изготвяне на бизнес план стъпка по стъпка – (част 2)

 1. Pingback: Изготвяне на бизнес план (част 1) - Business Adviser

 2. Pingback: Изготвяне на бизнес план (част 3) - Business Adviser

Comments are closed.