Изтичането на лични данни от НАП – какво трябва да знам?

Изтичането на лични данни, най-горещата тема в последно време. След хакерска атака изтекоха лични данни на много граждани от системата на НАП. В тази статия ще разберете всичко важно, което трябва да знаете за изтичането на личните данни, както и някои практични съвети как да гарантирате сигурността на личните си данни в интернет.

[ARForms id=127]

Какви са правата на гражданите след изтичането на лични данни от НАП?

От май месец 2018 е в сила европейският регламент за защита на личните данни, още известен като GDPR. Съгласно този регламент НАП се явява администратор на личните данни и е длъжен да предприема необходимите мерки за сигурност, за да гарантира сигурността на личните данни.

Всеки гражданин има право да се подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Тя от своя страна след като е подадена жалба извършва проверка. Председателят на Комисията за защита на личните данни в интервю сподели, че глобата за НАП може да достигне до 20 милиона лева.

Освен това гражданите могат да предявят и иск за обезщетение към съда, но за него ще стане дума след малко.

Задължение на НАП да въведе мерки за сигурност

Според правилата на регламента при мащабно обработване на лични данни и обработка на чувствителни лични данни администраторът на личните данни е длъжен да направи оценка на рисковете. След като е направил нужната оценка, трябва да предприеме необходимите мерки за сигурност. Това цели да се предотвратяват възможностите за хакерски атаки, но и да минимизират щетите при евентуален пробив.

Безспорно е, че НАП обрабтова мащабно количество лични данни, както и че данните съдържат чувствителна информация.

Доколко такива мерки са били действително предприети, е много трудно да се каже на базата на наличната публичната информация. Макар да е изкушително да започнем веднага да критикуваме държавните институции, трябва да се отчете, че защитата на личните данни е глобален проблем и НАП далеч не е единствен субект на хакерски атаки.

Трябва да се има предвид, че при евентуален иск в съда в тежест на НАП ще бъде да докаже, че е спазил всички изисквания по закон. Това значително облекчава воденето на съдебния процес за пострадалите граждани.

Какви данни съдържа системата на НАП?

Системата на НАП е една от най-големите бази данни в България. Там се съдържат данни за по-голямата част от българското население. В това число данни за финансовото им състояние и задълженията им към държавата. Към момента на сайта на НАП може да се направи проверка дали Вашите лични данни са компрометирани – https://check.nra.bg/

Право на обезщетение от НАП

Всеки гражданин би могъл да заведе иск за обезщетение към НАП. Разметър на обезщетението не може да бъде предварително фиксиран и в завиисмост от конкретната ситуация се определя при завеждането на делото в съда. Искът може да бъде заведен както индивидуално, така и колективно. В момента има редица кампании за завеждане на колективен иск срещу НАП.

Съвети за сигурност след изтичането на лични данни от НАП

Силно Ви съветваме да смените паролата си за достъп до НАП, както и да смените паролата си на всички други сайтове, за които ползвате подобна парола. Именно поради такива опасности на съвременният свят, Ви съветваме да ползвате различни пароли за отделните услуги, които ползвате. Това важи с особена сила за банковата Ви информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published.