Какво е know-how или управление на знанието в компанията

Какво е know-how?

Какво е Know-how? Това е знанието, което Вашият бизнес притежава и благодарение на което можете да продавате услугите или продуктите си.

Know-how е един от най-ценните ресурси на една компания. Както казахме това е нейното колективно знание, натрупано с времето и опита. В тази статия ще разберете как да започнете да трупате това знание и да го превърнете в най-важния актив на бизнеса Ви.

Ако прелагате услуги, това е знанието, което е необходимо, за да предоставите своята услуга. При продуктите, това е “тайната рецепта”, която отличава Вашият продукт от всички останали. Типични примери за такова знание са:

  1. Чек-лист на всичко необходимо, за да постигнете даден резултат;
  2. Систематизирана информация, която обяснява даден процес;
  3. Информация за даден производствен процес;
  4. Разработен метод за продажби към клиент;
  5. Инструкция за ползване на определена система;

Има още безкрайно много примери.

Какво разграничава корпорацията от малката компания?

Най-голямата разлика между глобалните корпорации и малките компании е в това, че те знаят как да управляват знанието си и как да се учат от опита си. Ако живеем в страх, че някой наш служител ще ни открадне знанието, няма как да се развиваме като бизнес. Един прост пример:

Нека сравним един стажант в малка консултантска фирма и стажант в международна консултанткса фирма. И двамата стажанти получават една и съща задача – да консултират клиент по даден въпрос.

Малката компанията, която няма развита база за споделено знание (know-how) дава задачата на стажант, който има нужда от 3 дни, за да направи необходимите проучвания. В крайна сметка поради липсата на опит обаче стажантът не може да проучи всичко и крайният резултат е посредствен.

Глобалната компания от своя страна има разработена система споделено знание, чрез която стажантът успява да научи всичко най-важно за много кратко време. Много често това става чрез автоматизирани процеси (повече за автоматизираните процеси можете да прочетете тук). Така стажантът ще може в рамките на няколко часа да направи допълнителните проучвания, които са му необходими, а споделеното знание може да гарантира до голяма степен високото качество на крайния резултат.

Не само това, но и инвестираното време е драстично по-малко, което разбира се, носи значително по-голяма печалба на компанията.

Как да организираме нашето know-how в компанията си?

На първо място, трябва да имаме много ясна представа коя информация за кои служители е полезна. Важно:

  • Не трябва да ограничаваме информацията към служител, който има нужда от нея, за да си върши работата;
  • Не трябва да предоставяме информация на служител, който няма нужда от нея;

Тези две прости правила трябва да ни водят, когато създаваме системата за споделено знание. Системата може да е на много нива при голям екип или единна за всички в екипа.

Допълване и поддържане на системата

Както и в живота, в бизнеса нещата се променят изключително бързо. Поради тази причина е много важно и нашата система да е гъвкава и да позволява бързи промени. Също така най-често ключовият know-how на компанията се генерира от поведението на потребителите, което означава, че трябва винаги да сме готови да правим необходимите промени.

За финал, хора, които проявяват интерес към тази статия, също така проявяват интерес и към тези:
Как оптимизацията на процеси ще ни помогне да разрастнем нашия бизнес?
Какво е маркетинг и как ще ми помогне да изградя бизнеса си?
Какво трябва да знам за подаването на Годишен финансов отчет (ГФО)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *