Данни на Комисията за защита на личните данни

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
Тел: 02/91-53-518
Имейл: kzld@cpdp.bg
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2