Oсигуряване през 2019 г. Въпроси и отговори

Oсигуряване през 2019, aко имаш новоучредено дружество, вероятно пред теб възниква въпросът – как трябва да се осигурявам?

В настоящата статия ще дадем отговор на най-често задаваните въпроси на тема осигуряване през 2019 г.

Задължително ли трябва да се осигурявам?

Да, задължително е да се осигуряваш, ако фирмата извършва дейност.

Oсигуряване през 2019: Какво означава фирмата ми да извършва дейност?

На практика всяка една сделка, която сключваш, означава, че извършваш дейност и те задължава да се регистрираш в НАП.

Кой трябва да се осигурява?

Управителите. Ако собствениците са физически лица, различни от управителя и те могат да се осигуряват.

По договор за управление ли трябва да се осигурявам или мога като самоосигуряващо се лице?

Собствениците се осигуряват като самоосигуряващи се лица, ако полагат труд в дружеството.

Управителите се осигуряват като такива по договор за управление.

Съгласно правилата за осигуряване през 2019 г., ако едно и също лице е и собственик/съдружник, и управител, той би могъл да се осигурява само като самоосигуряващо се лице.

Oсигуряване през 2019: Какви са месечните вноски, които ще дължа?

Ако се осигуряваш като самоосигуряващо се лице, минималната сума, върху която се дължат осигурителни вноски, е 560 лв за 2019 г. С новите правила за осигурявне през 2019 г. сумата се повиши (за 2018 г. тя беше 510 лв.). Дължимата сума за осигуровки е в порядъка на 150-170 лв. Конкретната сума зависи от това дали ще се осигуряваш за болнични и майчинство.

Ако се осигуряваш по договор за управление, е възможно да дължиш осигуровки върху по-висок праг, в зависимост от икономическата дейност. Обикновено дължимата сума за осигуровки и данък е по-висока от тази на самоосигуряващите се лица.

Осигуряват ме от друго място по трудов договор. Дължа ли осигуровки и от фирмата?

Да, ако те осигуряват върху сума, по-ниска от максималния осигурителен доход. За 2019 г. той е 3000 лв.

Но ако ви осигуряват върху 3000 лв, не дължите осигуровки и през фирмата ви.

Oсигуряване през 2019: Чужденец съм и се осигурявам в друга-страна членка. Дължа ли вноски в България?

Ако притежаваш Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство от твоята страна, няма да дължиш осигурителни вноски в България.


Счетоводен калкулатор

Ако искаш да разбереш колко струва нашето счетоводно обслужване на месец, просто използвай счетоводния ни калкултаор.

Към счетоводен калкулатор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *