Oсигуряване през 2019 г. Въпроси и отговори

Oсигуряване през 2019, aко имаш новоучредено дружество, вероятно пред теб възниква въпросът – как трябва да се осигурявам?

В настоящата статия ще дадем отговор на най-често задаваните въпроси на тема осигуряване през 2019 г.

Задължително ли трябва да се осигурявам?

Да, задължително е да се осигуряваш, ако фирмата извършва дейност.

Oсигуряване през 2019: Какво означава фирмата ми да извършва дейност?

На практика всяка една сделка, която сключваш, означава, че извършваш дейност и те задължава да се регистрираш в НАП.

Кой трябва да се осигурява?

Управителите. Ако собствениците са физически лица, различни от управителя и те могат да се осигуряват.

По договор за управление ли трябва да се осигурявам или мога като самоосигуряващо се лице?

Собствениците се осигуряват като самоосигуряващи се лица, ако полагат труд в дружеството.

Управителите се осигуряват като такива по договор за управление.

Съгласно правилата за осигуряване през 2019 г., ако едно и също лице е и собственик/съдружник, и управител, той би могъл да се осигурява само като самоосигуряващо се лице.

Oсигуряване през 2019: Какви са месечните вноски, които ще дължа?

Ако се осигуряваш като самоосигуряващо се лице, минималната сума, върху която се дължат осигурителни вноски, е 560 лв за 2019 г. С новите правила за осигурявне през 2019 г. сумата се повиши (за 2018 г. тя беше 510 лв.). Дължимата сума за осигуровки е в порядъка на 150-170 лв. Конкретната сума зависи от това дали ще се осигуряваш за болнични и майчинство.

Ако се осигуряваш по договор за управление, е възможно да дължиш осигуровки върху по-висок праг, в зависимост от икономическата дейност. Обикновено дължимата сума за осигуровки и данък е по-висока от тази на самоосигуряващите се лица.

Осигуряват ме от друго място по трудов договор. Дължа ли осигуровки и от фирмата?

Да, ако те осигуряват върху сума, по-ниска от максималния осигурителен доход. За 2019 г. той е 3000 лв.

Но ако ви осигуряват върху 3000 лв, не дължите осигуровки и през фирмата ви.

Oсигуряване през 2019: Чужденец съм и се осигурявам в друга-страна членка. Дължа ли вноски в България?

Ако притежаваш Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство от твоята страна, няма да дължиш осигурителни вноски в България.


Счетоводен калкулатор

Ако искаш да разбереш колко струва нашето счетоводно обслужване на месец, просто използвай счетоводния ни калкултаор.

Към счетоводен калкулатор

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *