Най-ефективният метод, с който можем да уредим отношенията със съдружниците си – Част I

Когато стартираме своя бизнес, много често пропускаме да уредим нашите отношения със съдружници. Това води до големи проблеми впоследстие и нерядко до пълен блокаж на фирмата.

В тази статия ще получите практически съвети как да избегнете такива проблеми.

Защо е важно да уредим нашите отношения със съдружници?

Масово реакцията на хората при засягане на темата за уреждане на отношенята е „ако отсега си нямаме доверие, няма смисъл“. Това е напълно грешно.

Нежеланието на хората да уредят отношенията помежду си е породено най-вече от неопитност и погрешно разбрано „доверие“. Всеки предприемач, който е имал съдружници, знае, че съвместната работа без ясни правила води до хаос и непрестанни претенции един към друг.

Най-честите проблеми, които възникват при неуреждане на отношенията между съдръжниците, са:

 • един или няколко съдружници спират да изпълняват задълженията си;
 • пълна невъзможност неработещите съдружници да бъдат изключени;
 • повдигане на претенции между съдружниците за изплащане на техния дял;
 • блокиране на дейността на фирмата от даден съдружник/ съдружници;

Определяне на задълженията на всеки съдружник

Първата и най-важна стъпка е да определим точно и ясно кой какво е длъжен да прави.
В началните етапи на бизнеса обикновено всичко е хаотично и всеки работи в различни направления. В този момент няма разделение на отговорностите на отделните съдружници. Неопитността на съдружниците относно всички аспекти на действащия бизнес е основната причина да не се уредят отношенията.

Основните направления, в които следва да се определят задълженията, са:

 • създаване и обновяване на нови продукти/ услуги;
 • изграждане на бизнес партньорства;
 • продажби;
 • обслужване на клиенти;
 • маркетинг;
 • техническа поддръжка (сайт, поддръжка на компютърната система и периферните устройства);
 • човешки ресурси;
 • финанси;

Това са основните сфери, без които бизнесът не може да се развива. Когато екипът е малък, един човек съвместява по няколко отговорности. Най-важното е между съдружниците ясно да се разграничат отговорностите и да се заложат критерии, по които да се оценява дали съдружникът се справя или не. Това може да е много трудна задача, но общо взето във всяка сфера има добри практики, които можем да ползваме.

Критерии за оценяване на отношения със съдружници

Критериите за оценка на представянето на даден съдружник не винаги се базират на краен резултат. Например, финансовият мениджър може да си върши чудесно работата, но ако продажбите не вървят, то и финансите няма да са добре. Затова трябва да се види за всяка отговорност кои са ключовите точки, които трябва да се постигнат. В примера с финансовия мениджър това е да се гарантира воденето на добро счетоводство, да се следят изрядно всички входящи и изходящи плащания, да се оптимизират разходните пера и да се създаде цялостна финансова стратегия на фирмата. Финансовият мениджър ще се е справил зле, ако фирмата няма как да проследи неплатените си поръчки, не знае напълно точно и ясно финансовия си баланс по всяко време и т.н.

По същата логика основната задачи на маркетинг мениджъра е да изгради цялата стратегия на фирмата, да управлява активните маркетинг кампании и да общува активно с екип „продажби“.

В началото всички дейности се извършват лично от съдружниците, но това доста бързо се променя. Ако дейността е ключова за бизнеса, е добре да наемем нов човек в екипа.

В днешно време все по-голяма част от услугите се възлагат на външни компании, което излиза по-изгодно и ефективно. Когато обаче ползваме такива услуги, е важно отново да имаме отговорник, който да следи изпълнението и стратегически да управлява процесите.

Управител/и и общо събрание на съдружниците

За да можете правилно да уредите правилата помежду си, е необходо добре да разбирате функциите на общото събрание и управителя във фирмата.

Общо събрание

Общото събрание включва всички съдружници и взима само решения от стратегическо значение. То НЕ управлява фирмата. Общото събрание взима решения за:

 • промени в дружествения договор;
 • приемане на нови съдружници;
 • приемане на годишния финансов отчет;
 • увеличаване на капитала;
 • и други

Най-добре е да възприемате съдружниците като „инвеститори“. Те могат да инвестират с пари или с личен труд. Личният труд обаче е труден за „измерване“ и по тази причина съветваме да уреждате кой какво ще прави преди да си разпределите дяловете помежду си.

ВАЖНО!

Съдружниците нямат задължение да участват в управлението и по тази причина не можете да изключите неактивен съдружник! Ако не сте уредили предварително отношенията с него, практически нямате ефективен ход за действие.

Как да уредите задълженията на съдружниците ще разберете в следваща статия от поредицата.

Управител

За разлика от общото събрание управителят е лицето, което извършва всички дейности от името на фирмата. Той:

 • подписва всички договори;
 • представлява фирмата пред институции;
 • представлява фирмата в съда;

Управителят може да е съдружник или външно лице.

ВАЖНО!


Управителят се освобождава и назначава от общото събрание. Това означава, че ако един съдружник е и управител, той може да блокира освобождаването си, поради което е необходимо да се предвиди механизъм за преодоляването на този блокаж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *