Прехвърляне на фирма – документи, такси и срокове

Ако сте собственик на бизнес – ЕООД или ООД, най-вероятно сте си задавали въпроса как се извършва прехвърляне на фирма.

В тази статия ще споделим всичко важно за успешно прехвърляне на фирма – необходими документи, процедурта пред Търговски регистър, колко струва и колко време отнема.

Какво е прехвърляне на фирма?

Под прехвърляне на фирма се има предвид цялостното или частично продаване на фирмата от едно лице към друго.

Цялостно прехвърляне на фирма ще има например, когато собственикът на ЕООД реши да продаде изцяло фирмата си на друго лице или няколко лица. Това става чрез прехвърлянето на дружествени дялове.

Възможно е обаче прехвърляне на фирма да се направи частично. В този случай собственикът на фирмата ще стане съдружник с купувача.

Необходими документи за прехвърляне на фирма

Независимо дали ще се извършва цялостно или частично прехвърляне на фирма, необходимите документи са едни и същи. Това са:

  • договор за прехвърляне на дружествени дялове, който задължително се подписва пред нотариус
  • декларации по чл. 129 ТЗ
  • протокол от Общото събрание на фирмата, който трябва да е заверен от нотариус, освен ако не е предвидено друго в дружествения договор или учредителния акт на фирмата
  • нов дружествен договор или учредителен акт, който да отразява новият/ите собственик/ици на фирмата след прехвърлянето

Такси, срокове и цена за прехвърляне на фирма

Всяко прехвърляне на фирма трябва да се впише в Търговски регистър. За да можете да заявите вписването онлайн е необходимо да имате квалифициран електронен подпис.

Таксите за прехвърляне на фирма включват:

  • такси пред нотариус за заверка на договора за продажба на дялове
  • такси пред нотариус за заверка на протокола от общо събрание
  • такси пред търговски регистър, за да разгледа подадените документи и да ги впише

Съветваме ви да ползвате услугите на специалисти, които да съдействат с подготовката на всички документи и вписването им в Търговски регистър, тъй като има много детайли, които трябва да бъдат съобразени. Цената за цялостното съдействие за прехвърляне на фирма зависи от различни фактори, затова най-добре направо да се свържеш с нас за оферта.

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения