СУПТО, GDPR и ДДС – законодателните събития за бизнеса през 2020!

СУПТО
СУПТО, GDPR и ДДС – законодателните събития за бизнеса през 2020

В настоящата статия сме събрали най-важните промени в закона от 2019 г. (СУПТО, GDPR и ДДС) , които ще имат значение за бизнеса и през 2020.

Закон за ДДС

Нови изисквания за задължителна регистрация по ДДС

С промяна в закона за ДДС се цели да се спре заобикалянето на задължителната регистрация по ДДС. Както е известно, всеобща практика е да се регистрират редица фирми, които спират дейността си преди достигане на оборот от 50 000 лв. (при надхвърлянето му регистрацията по ДДС е задължителна по закон.

Общественост придобиха скандалите около фирми, които имат над 100 регистрирани дружества и по този начин държавният бюджет се ощетява с милиони левове.

С цел да предотврати тези злоупотреби новият закон предвижда, че когато две или повече фирми са взаимно съврзани, пряко или косвено, всяка от тях е длъжна да се регистрира по ДДС.

Плащания с карти и касови бележки

Друга голяма промяна в закона за ДДС касае издаването на касови бележки при плащания с карта.

Преди промяната търговците бяха задължени да издават касови бележки и за плащанията с карта, които бяха приравнени на плащания в брой.

След тази промяна обаче не е ясно доколко ще бъдат реално облекчени търговците и дали ще могат да избегнат използването на СУПТО. Ето какъв е и текстът на променения член от закона:

В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата по ал. 4.

Наредба Н-18 – касови апарати и СУПТО

Това е може би най-спорната и най-коментирата наредба през 2019 г. Накратко, наредбата мина през множество редакции, а от НАП организираха редица семинара с цел разяснения по прилагането й.

Новото с наредбата е СУПТО – софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. От февруари 2020 този софтуер става ззадъжителен за повечето бизнеси.

Коментар на екипа: ако имате работещ бизнес, силно ви съветваме да не си губите времето да търсите как да не спазвате новите изисквания. От НАП имат ясно изразена позиция, че ще направят каквото е необходимо, за да изкарат онлайн продажбите “на светло”. На пазара вече има налични редица софтуери на достъпна цена, които ще ви подсигурят спазването на закона.

Повече по темата вижте тук:

  1. Всичко, което трябва да знам за СУПТО
  2. СУПТО – Често задавани въпроси
  3. Касови апарати срокове и какво трябва да знаем след промените в закона?
  4. Как да използвам СУПТО за растеж на бизнеса си?
  5. Наредба Н-18: Често задавани въпроси (част 2)

СУПТО софтуер можете да закупите от тук.

Закон за защита на личните данни – GDPR

През 2019 бяха направени необходимите промени в Закона за защита на личните данни. Целта на тази промяна е, за да може да отговарят на европейските изисквания и по-специална на (General Data Protection Regulation).

Практически целият закон беше фундаментално изменен. Това, което е важно да отбележим, е, че Конституционният съд отмени една от разпоредбите на закона относно съотношението между защита на личните данни и свободата на словото.

Коментар от екипа:

Ако все още не сте привели дейността си с изискванията за защита на личните данни, задължително трябва да планирате това през 2020. Защитата на лични данни тепърва ще става сфера, в която има държавата ще въвежда нови регулации. През 2019 Комисията за защита на личните данни даде “гратисен” период за бизнеса да въведе новите правила. С настъпването на 2020 се очаква да започнат ефективни проверки. Също така предполагаме, че самите граждани също ще започнат все повече да търсят правата си по повод личните си данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *