[СВАЛИ ДОКУМЕНТИ] Промяна или прекратяване на договор по време на епидемия – търговски отношения

Промяна или прекратяване на договор – Какво трябва да знаете като собственик на бизнес + Свободни за сваляне бланки на документи.

Но преди да започнете да четете искаме за пореден път да акцентираме – здравето е на първо място и не трябва да го рискувате!

В тази статия ще Ви дадем информация как:

 • да прекратите или спрете договорите си
 • да промените договорите като намалите цената по тях

Прекратяване или спиране на договори

Предвид създадената извънредна ситуация имате право да прекратите или да спрете действието на сключените договори.

ВАЖНО!

Под договор не се разбират само хартиените подписани договори! Договор може да бъде и устна договорка, както и онлайн сключена сделка.

Примери:

 • всякакви видове доставки
 • поети задължения за производство
 • поети задължения за извършване на услуги
 • приети поръчки онлайн
 • и други

Прекратяването или спирането на договора има две стъпки:

 • установяване на невъзможност за изпълнение;
 • уведомяване за спирането или прекратяването;

Невъзможност за изпълнение

Невъзможността Ви да изпълните договора може да има следните последици:

 • спиране на изпълнението
 • прекратяване на договора

Спиране на договора

Ако невъзможността да изпълните задълженията си е временна, тогава действието на договора се спира за периода на кризата. Това ще е приложимо за по-голямата част от бизнесите, защото след като премине пандемията, Вие ще можете да изпълните задължението си.

Прекратяване на договора

Ако невъзможността трае дълъг период, е възможно Вие или Вашият клиент или партньор вече да няма интерес от изпълнението на договора.

Например, ако предлагате туристически услуги, очевидно, няма да има смисъл да ги доставите през

Уведомяване

Най-важното и напълно задължително условие, за да ползвате правото си по закон, е да уведомите насрещната страна. Не може просто да спрете да изпълнявате задълженията си. Уведомлението трябва да бъде направено възможно най-бързо и задължително съдържа:

 1. описание на ситуацията – в случая трябва да се позовете на световната пандемия и на въведения в България закон за мерките при извънредно положение.
 2. Последиците от пандемията за изпълнението на договора. С други думи трябва да обосновете защо пандемията прави изпълнениеот на Вашите задължения невъзможно.

Можете да свалите бланкови уведомления от тук:

ВАЖНО!
Това са бланки, които трябва да бъдат надлежно попълнени!
Препоръчваме Ви да се консултирате с адвокат преди да изпратите уведомлението.


При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите вреди. Силно Ви съветваме да подготвите внимателно всички уведомления и да ги изпратите възможно най-скоро.

Промяна на договор

Световната пандемия оказва огромно влияние върху икономиката. Това променя до такава степен положението, че правото предвижда възможност договорите да се променят дори без съгласието и на двете страни.

Пример:
Ползвате под наем магазин, който обаче вече генерира 10 пъти по-малко приходи заради извънредното положение. Това е много голяма разлика, която Вие няма как да предвидите и не зависи по никакъв начин от Вас.

Има два начина как да промените един договор:

 • по взаимно съгласие с другата страна;
 • едностранно пред съда;

Можете да свалите бланкови уведомления от тук:

ВАЖНО!
Това са бланки, които трябва да бъдат надлежно попълнени!
Препоръчваме Ви да се консултирате с адвокат преди да изпратите уведомлението.

Промяна по взаимно съгласие

Това е най-добрият и най- сигурният начин да промените договора. За целта Ви е необходимо другата страна е съгласна с предлаганите от Вас промени.

Съветваме всички: търсете компромисните решения. Кризата засяга всички и да се опитвате да извлечете максимална лична полза няма да Ви помогне. Колкото по-бързо се възстанови икономиката, толкова по-добре за всички.

В примера с наема най-нормалното е да се договори нов намален наем. Това ще помогне на наемателят да спаси бизнеса си и да продължи дейността си. Наемодателят, от своя страна, ще задържи своя наемател и няма да има нужда да търси нов. Можем да сме доста сигурни, че след епидемията търсенете на наемите ще спадне и бавно ще започне да се възстановява.

При промяна на договора по взаимно съгласие следва да се скючи допълнително споразумение, в което да се опише промяната.

Бланково допълнително споразумение можете да намерите тук.

ВАЖНО!
Това е само бланка, която трябва да бъде надлежно попълнена! Препоръчваме Ви да се консултирате с адвокат преди да изпратите уведомлението.

Промяна по съдебен ред

Ако не можете да постигнете взаимно съгласие относно промяната, тогава компетентен да направи промяната е съдът. Процедурата отнема поне няколко месеца, а в зависимост от сложността може да продължи и много повече. Съветваме Ви да направите всичко възможно да направите промяната по първата точка.

Ако това е невъзможно, ще е необходимо да наемете адвокат, който да Ви представлява пред съда.

[ARForms id=100]

Свързани статии с Промяна или прекратяване на договор:

Как да спасите Вашия бизнес от фалит – #Коронавирус
Дистанцинна работа – Необходими документи за бизнеса [СВАЛИ ДОКУМЕНТИ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *