Разписка за получена сума

Когато се налага да предадете или получите парична сума в брой, задължително трябва да подготвите Разписка за получена сума.


Абонирайте се и получете разписка за получена сума безплатно

Email Newsletter

Получавайте информация директно в имейла си за:

  • публикации от блога ни;
  • новини от бизнес света;
  • промени в законодателството;
  • предстоящи събития;
  • информация за наши и партньорски услуги;

✅ съвети за стартиране и управление на бизнес

✅ намиране на инвестиции

✅ напомняния за крайни срокове (ГФО и други)

✅ информация за наши услуги и промоции


Какво е разписка за получена сума?

Разписка за получена сума е документ, с който се установява, че едно лице е предало на друго лице съответна сума пари. С разписка може да се установи и предаването на други вещи.

Страни по разписка за получена сума

За да не може да бъде оспорена една разписка за получена сума, опишете добре страните. За физическо лице най-важно е да посочите ЕГН, защото чрез него се идентифицира по безспорен начин съответния човек. Ако разписката ще се изготвя от или за фирма задължително трябва да посочите ЕИК/Булстат. Посочването на името не е достатъчно, защото то може да се променя.

Защо ми е разписка за получена сума?

С разписка за получена сума можем да докажем при евентуален спор, че съответната сума е платена.

ВАЖНО!

Ако платите сумата, но нямате разписка, при едно съдебно дело е много вероятно да платите втори път дължимата сума. Освен това ще трябва да покриете и разноските на другата страна по делото.

Кога се ползва разписка за получена сума?

Най-често разписка за получена сума е необходима при даване на паричен заем или при връщане на заемни вноски. Ако сте поръчали стока или услуга, които се изплащат в брой, също е добре да направите разписка за получена сума.

ВАЖНО!

Ако купувате стока или услуга и плащате в брой, насрещната страна би трябвало да издаде касова бележка. Ако Ви откажат издаване на касова бележка и разписка за получена сума, недейте да предавате сумата!

Какво се включва в разписка за получена сума

В разписката трябва да посочите точната сума, която се предава, както и на какво основание се предава. Например, ако плащате 1000 лв. като капарo по договор за изработка на мебели, трябва да го посочите. Ако имате договор, най-добре да напишете договора и неговата дата (например Договор за изработка на мебели от 01.02.2022).


Абонирайте се и получете разписка за получена сума безплатно

Email Newsletter

Получавайте информация директно в имейла си за:

  • публикации от блога ни;
  • новини от бизнес света;
  • промени в законодателството;
  • предстоящи събития;
  • информация за наши и партньорски услуги;

✅ съвети за стартиране и управление на бизнес

✅ намиране на инвестиции

✅ напомняния за крайни срокове (ГФО и други)

✅ информация за наши услуги и промоции


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *