ТУРоператор и туристически агент

Процедура

  • Консултираме Ви относно всичко, свързано с регистрацията

  • Подготвяме необходимите документи

  • Входираме документите в Минитество на туризма

  • Уведомяваме Ви за всичко

Такси

  • 500 лв. – първоначална такса
  • 1800 лв. за туристически агент
  • 3500 лв. за туроператор

Допълнителна информация

Държавните такси са към министерството на туризма. Първоначалната такса е за разглеждане на документите е 500 лв., а след това се плаща отделно такса за вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Ако искаме да се впишем едновременно като агент и туроператор, трябва да заплатим и двете такси. Тези такси не се плащат към нас, а към държавната администрация.

Често задавани въпроси:

Кога съм длъжен да се регистрирам като туроператор?

Длъжен си да се регистрираш като туроператор, ако осъществяваш каквито и да е туристически услуги с нощувки или за период над 24 часа. Ако се чудиш дали си длъжен, свържи се с нас.

Кога съм длъжен да се регистрирам като туристически агент?

Длъжен си да се регистрираш като туристически агент, ако посредничиш на туроператори да сключват сделки с туристи. Ако се чудиш дали си длъжен, свържи се с нас.

Какви са изискванията?

За да се регистрираш трябва да отговаряш на редица изисквания. Това са изисквания за персонала и помещенията, в които ще извършваш дейността си. Лицето, което ще управлява дейността трябва да има задължително стаж в туризма. За повече информация, можеш да ни пишеш.

обратно в услуги