Регистрация по ДДС – всичко важно [2022]


В Бизнес Адвайзър често получаваме въпроси от клиенти дали си заслужава да правят регистрация по ДДС. Решихме да споделим полезна информация за всеки, който се чуди дали да се регистрира по ДДС е правилното решение за неговия бизнес.

Регистрацията по ДДС може да е:

  • задължителна
  • доброволна

Задължителна регистрация по ДДС

Не искаме да те претрупваме с информация, затова ще се фокусираме само върху най-често срещаните случаи в практиката на задължителна регистрация при:

достигнат оборот от 50 000 лв. за 12 месеца

предоставяне и получаване на стоки и услуги от

Задължителна регистрация по ДДС при достигнат оборот:

Всяко лице, което достигне облагаем оборот в размер на 50 хиляди или повече лева, следва задължително да се регистрира по ДДС. Посоченият оборот се изчислява за 12 последователни месеца.

Най-често на това основание се регистрират търговците, които осъществяват покупко-продажба на стоки – търговия на едро и дребно, онлайн търговия. Обръщаме внимание, че посочената сума от 50 хиляди лева е сумата на оборота от продажбите, а не сумата на печалбата.

Задължителна регистрация по ДДС при предоставени услуги на чуждестранно лице от ЕС:

Всяко лице, което извършва услуги за друго лице от ЕС, задължително трябва да се регистрира по ДДС, независимо от сумата на сделката. Регистрацията се извършва най-малко 7 дни предварително.

Най-често такива услуги се извършват от IT специалисти, работещи за компания от друга страна-членка.

Задължителна регистрация по ДДС при получени услуги от чуждестранно лице

Всяко лице, което получава услуги от чуждестранна компания от ЕС или извън него, задължително се регистрира по ДДС, отново 7 дни предварително.

Най-често получателите на такива услуги са ползвателите с търговска цел на онлайн платформи като Amazon, Еbay, разработчици на приложения за GooglePlay и AppStore.

Рекламни гиганти като Facebook и Google също попадат тук. Затова не забравяйте, че ако ползвате платена реклама, подлежите на задължителна регистрация по ДДС.

Регистрацията е задължителна също така и при получени стоки, но тук законът е определил праг от 20 хиляди лева за календарна година.

Други задължения за регистрация по ДДС:

Все по-популярни стават дистанционните продажби, дропшипинг търговията, услугите, предоставяни по електронен път и други подобни дейности. Всяка от тези дейности има определени специфики, зависещи от страната, в която се упражнява дейността и статута на клиентите.

Ако продаваш стоки на физически лица в ЕС през собствен сайт или платформи като Ebay и Amazon, трябва да знаеш, че извършваш дистанционна продажба на стоки. Всяка една страна от ЕС е определила размер на оборотите от продажби, след преминаването на които трябва да се регистрираш по ДДС в съответната страна. За повечето страни прагът е около 35 хиляди евро.

Ако продаваш услуги на физически лица от ЕС, които се осъществяват само по електронен път с минимална човешка намеса – приложения, софтуер, достъп до имейл и други, също трябва да имаш по-специална регистрация по ДДС.

Доброволна регистрация по ДДС:

В някои случай регистрацията по ДДС не е задължителна, но може да бъде много полезна за развитието на твоя бизнес. Извадихме основните плюсове и минуси на доброволната ДДС регистрация, за да можеш да прецениш дали тя е подходяща за теб.

ПлюсМинус
можеш да ползваш данъчен кредит за всички стоки и услуги за дейността синачисляваш ДДС върху всички свои продажби
Възможност за възстановяване на платения ДДС цената на твоите стоки/услуги ще е по-висока
клиентите ти могат да ползват данъчен кредитвъзможно е да имаш по-често данъчни проверки
можеш да развиваш бизнеса си и в чужбина

Ако не си сигурен дали да се регистрираш доброволно по ЗДДС и дали имаш задължение за това, можеш да се свържеш с нас и ще получиш безплатна първоначална консултация.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *