Описание

  • консултираме Ви по всички въпроси, свързани с регистрация на АД-то

  • подготвяме всички необходими документи

  • изпращаме детайлни инструкции относно подписванто на документите

  • вписваме документите в Търговския регистър

Цена:

  • 499 лв. 

Такси:

  • 180 лв. такса към Търговски регистър,

  • 6 лв. за нотариус и

  • такса за откриване на банкова сметка – според банката

Срок:

  • една седмица

Често задавани въпроси:

Какво е АД?

АД е акционерно дружество. В него може да има много акциониери. Акционерите са собственици на самото дружество.

Кога да регистрирам АД?

Добра идея да регистрираш АД е, ако искаш да получаваш инвестиране за дейността си, защото продажбата на акции е доста лесна и бърза.

Колко средства ми трябват, за да регистрирам АД?

Ще са ти необходими поне 50 000 лв. Това е минималното изискване по закон.

Полезни статии:

обратно в услуги