Регистрация на фирма – Какво да изберем ЕООД или ООД

Регистрация на фирма, всичко, което трябва да знаете, обяснено в по-малко от две минути, изгледайте видеото…

При регистрация на фирма в България нашите клиенти ибират най-често ООД или ЕООД. ООД е дружеството с ограничена отговорност. Когато само един човек е съдружник, тогава то се нарича ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност).

За разлика от ЕТ, при ООД и ЕООД не отговаряме лично. Ако фирмата дължи 10 000 лв., съдебен изпълнител няма да може да блокира банковите ни сметки или да продаде имота ни.

На повечето наши клиенти, които искат да започнат своя бизнес, препоръчваме да регистрират ООД или ЕООД.

Ако искаш да научиш повече за видовете фирми, можеш да прочетеш нашата статия, придружена със сравнителна таблица.

Какво ми трябва за успешна регистрация на фирма?

Избиране на име за фирмата

Първата стъпка за успешна регистрация на фирма е да избереш име за твоята фирма и да провериш в Търговски регистър дали това име е свободно.

Определяне на съдружниците и капитала при регистрация на фирма

На следващо място, трябва да определим, който ще е собственик на фирмата. Това може да е едно или няколко лица. Ако са няколко, трябва да определим как ще се разпреди капитала на дружеството между тях.

Капиталът е началната сума, с която стартираме бизнеса и винаги е в левове. Минималният размер е 2 лв., като няма максимален размер. Най-често нашите клиенти избират капитал между 50-500 лв.

Пример: Ако сме 3-ма съдружници, можем да определим капитал от 120 лв. Разпределението може да е под всякаква форма между съдружниците, като например:

  1. Съдружник 1 – 60 лв.
  2. Съдружник 2 – 30 лв.
  3. Съдружник 3 – 30 лв.

Ценен съвет:

Изберете цифра, която лесно да се дели на 2, 3, 4 и 5. Така, ако приемате нови съдружници или някой напусне фирмата, няма да е трудно да си разпределите наличния капитал. Такава цифра е например 120, 240, 1200 и т.н.

Цена на един дял.

Това отново има значение най-вече при някакви промени в съдружието след време. Добре е да създадете гъвкавост още от самото начало. Нашият съвет е един дял да е равен на 1 лв. При по-голяма сума на капитала един дял може да е 10 или 100 лв.

Избиране на управител

Управителят е лицето, което може да извършва всички действия от името на фирмата. Управителят може да сключва договори, да назначава и освобождава служители, да взима заеми, да взима решения за развитието на фирмата.

Най-често стартиращият бизнес избира за управител един или няколко от съдружниците. Това обаче не е задължително. Може да си назначиш и външно лице за управител.

Седалище и предмет на дейност

Следващата стъпка при регистрацията на фирма е да определиш къде искаш да е седалището. Това е мястото, където ще получаваш кореспонденция и евентуални документи от институции и съд. Важно е този адрес да е актуален.

Предметът на дейност определя с какво ще се занимаваш. Няма ограничения относно дейността, стига тя да не противоречи на закона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *