Регистрация на фирми – за какво да внимавате

Ако искате да стартирате собствен бизнес, първата стъпка е да регистрирате своя фирма. Макар да можете да го направите сами, съветваме да се консултирате със специалист за регистрация на фирми, който ще ви спести много време и нерви.

Има много компании, които се занимават с регистрация на фирми. Не всички обаче са еднакво компетентни. В тази статия споделяме най-важните неща, за които трябва да внимавате и няколко съвета как най-лесно да стартирате своя бизнес.

Кой се занимава с регистрация на фирми?

Най-често с регистрация на фирми се занимават юристи или счетоводители. Преди регистрацията на фирми беше много по-сложна и бавна, защото се правеше пред съда. Вече това не е така и всеки може да регистрира фирмата си пред Търговски регистър за няколко дни изцяло онлайн.

Какви са стъпките за регистрация на фирми?

За успешната регистрация на фирми се минава през следните стъпки:

  • изготвят се документи, в които се отразява името на фирмата, кой ще я управлява и други подобни
  • документите се подписват, като управителят трябва да посети нотариус
  • управителят трябва да открие сметка на фирмата в банка и да внесе сумата, определена за капитал
  • документите се вписват в Търговски регистър

Всеки ли може да се занимава с регистрация на фирми?

По принцип документите за регистрация на фирми се подават в Търговски регистър от адвокат или от лице с изрично пълномощно. Възможно е документите да се подадат и лично.

Какви такси се събират за регистрация на фирми?

Ако документите се подават на място таксата е 110 лв. При онлайн подаване има 50% отстъпка и таксата е 55 лв. Вече почти никой не подава на място.

Какво да избера ООД, ЕООД или ЕТ?

При регистрация на фирма в България нашите клиенти избират най-често ООД или ЕООД. ООД е дружеството с ограничена отговорност. Когато само един човек е съдружник, тогава то се нарича ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност).

За разлика от ЕТ, при ООД и ЕООД не отговаряме лично. Ако фирмата дължи 10 000 лв., съдебен изпълнител няма да може да блокира банковите ни сметки или да продаде имота ни.

На повечето наши клиенти, които искат да започнат своя бизнес, препоръчваме да регистрират ООД или ЕООД.

Какво ще изискват от мен специалистите по регистрация на фирми?

Избиране на име за фирмата

Първата стъпка за успешна регистрация на фирма е да изберете име за Вашата фирма и да проверите в Търговски регистър дали това име е свободно.

Подробни съвети за избор на име на фирма вижте в статията ни тук.

Определяне на съдружниците и капитала при регистрация на фирма

На следващо място, трябва да се определи собственик на фирмата. Това може да е едно или няколко лица. Ако са няколко, трябва да определим как ще се разпреди капитала на дружеството между тях.

Капиталът е началната сума, с която се стартира бизнеса и винаги е в левове. Минималният размер е 2 лв., като няма максимален размер. Най-често нашите клиенти избират капитал между 50-500 лв.

Пример: Ако сме 3-ма съдружници, можем да определим капитал от 120 лв. Разпределението може да е под всякаква форма между съдружниците, като например:

  1. Съдружник 1 – 60 лв.
  2. Съдружник 2 – 30 лв.
  3. Съдружник 3 – 30 лв.

Ценен съвет:

Изберете цифра, която лесно да се дели на 2, 3, 4 и 5. Така, ако приемате нови съдружници или някой напусне фирмата, няма да е трудно да си разпределите наличния капитал. Такава цифра е например 120, 240, 1200 и т.н.

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

Цена на един дял.

Това отново има значение най-вече при някакви промени в съдружието след време. Добре е да създадете гъвкавост още от самото начало. Нашият съвет е един дял да е равен на 1 лв. При по-голяма сума на капитала един дял може да е 10 или 100 лв.

Избиране на управител

Управителят е лицето, което може да извършва всички действия от името на фирмата. Управителят може да сключва договори, да назначава и освобождава служители, да взима заеми, да взима решения за развитието на фирмата.

Най-често стартиращият бизнес избира за управител един или няколко от съдружниците. Това обаче не е задължително. Може да си назначиш и външно лице за управител.

Седалище и предмет на дейност

Следващата стъпка при регистрацията на фирми е да се определи къде ще е основният адрес. Това е мястото, където ще получавате кореспонденция и евентуални документи от институции и съд. Важно е този адрес да е актуален.

Предметът на дейност определя с какво ще се занимава фирмата. Няма ограничения относно дейността, стига тя да не противоречи на закона. Ако се изисква специален лиценз или разрешение това трябва да се посочи, а извършването на дейността започва едва след получаването на съответния лиценз или разрешение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *