Счетоводните услуги включват:

  • Водене на оперативно счетоводство;

  • Счетоводно оформяне на отделни сделки;

  • ТРЗ и личен състав;

  • Счетоводно консултиране;

  • Регистрация по ДДС (по желание);

Модерно счетоводство

 

 

 

Работа в облака

Ние работим в облака и ще можете да достъпите счетоводните си документи навсякъде по всяко време. 

 

 

 

 

 

 

Пълна прозрачност

С нашето счетоводство винаги знаете за какво плащате и какво да очаквате. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизирани процеси

Ние използваме модерните технологии, за да предоставим най-добратаа възможна услуга.  

 

 

 

Често задавани въпроси:

Защо да ползвам счетоводни услуги?

Воденето на счетоводство е задължително по закон. Ако не водиш правилно счетоводството си е възможно да ти наложат глоби от НАП.

Какво прави счетоводителят?

Счетоводителят оформя всички документи за приходи и разходи на фирмата ти, както и се грижи за правилното осигуряване и плащане на данъци.

Какво е ТРЗ?

ТРЗ идва от труд и работна заплата. Под ТРЗ се разбира всичко, свързано с обработването на трудовите договори и уреждането на осигуровките и данъците към НАП.

Има ли значение дали съм регистриран по ДДС?

Да. За фирмите, регистрирани по ДДС има различни правила. Воденето на счетоводство за такива фирми е по-трудоемко.

Полезни статии:

обратно в услуги