Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

ВАЖНО!

Статията вече не е актуална. Министерство на финансите се отказа от промените в Наредба Н-18 за въвеждане на СУПТО софтуер.

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект или Наредна Н-18, породиха голям интерес през последните няколко месеца поради нанесените промени. Местните търговци изпитват затруднение при тълкуването на наредбата.

Повдигнаха се куп въпроси към счетоводната общност и НАП. Затова в настоящия материал ще разгледаме част от тях.

Малко теория … какво е Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)?

СУПТО е „всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон“.

Горното определение се отнася за софтуер, при който е налице „процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане“.

[ARForms id=143]

А на практика …

Това означава, че всеки автоматизиран процес за проследяване на движението на стоки и услуги във връзка с продажби в търговски обект е СУПТО. Това включва:

  • всички складови програми,
  • обикновени excel таблици
  • ERP/CRM системи
Регистрацията в НАП е задължителна

Работещите със СУПТО трябва в 7-дневен срок да уведомят НАП по електронен път за това какъв софтуер изполват в търговския си обект. Задължени сме да използваме само одобрени от НАП софтуери, включени в публичен списък. Всяка промяна и добавка на модули към софтуера е забранена.

Важни срокове!

Ако използвате такъв СУПТО към настоящия момент, са предвидени срокове, в които да приведете дейността си в съответствие с наредбата. За регистрираните по ЗДДС лица срокът е 31.03.2019г., а за нерегистрираните по ЗДДС – 30.06.2019г.

След привеждане в съответствие с наредбата, всяка продажба, генерирана през СУПТО, ще има собствен уникален номер на продажбата. Същият номер ще фигурира и на фискалния бон. А ако от един търговски обект имаме продажби и по банков път, отново ще се генерира уникален номер, но няма да се издава фискален бон.

Ако вашите продажби се осъществяват само по банков път или сте онлайн магазин, който използва само „пощенски паричен превод“, не е нужно да променяте досегашната си работа, т.к. за вас не се отнасят настоящите промени.

Санкции при нарушение на софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Ако при проверка се установи използване на нелицензиран софтуер, е предвидено запечатване на търговския обект в срок до 30 дни, както и глоба в размер от 1 000 лв до 3 000 лв или имуществена санкция в размер от 5 000 лв до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът глобата или санкцията е в двукратен размер.

Повече информация по темата може да прочетете тук:
Всичко, което трябва да знам за СУПТО
Касови апарати срокове и какво трябва да знаем след промените в закона?
СУПТО – Често задавани въпроси
Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

[ARForms_popup id=147 type='scroll' width='800' modaleffect='fade_in' is_fullscreen='no' on_scroll='70' overlay='0.6' is_close_link='yes' modal_bgcolor='#000000' ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *