СУПТО – Често задавани въпроси

ВАЖНО!

Статията вече не е актуална. Министерство на финансите се отказа от промените в Наредба Н-18 за въвеждане на СУПТО софтуер.

В продължение на нашата поредица от статии на тема СУПТО и Наредба Н-18, решихме да споделим отговорите на НАП по някои от ключовите въпроси за бизнеса.

За Ваше улеснение сме дали кратки отговори на въпросите и сме ги редактирали.

Как ще работят с продажби клиенти, които не използват фискално устройство (работят само чрез плащания по банков път)?

Търговци, които приемат плащания само по банков път, и не приемат плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, могат да ползват софтуери, които са извън обхвата на определението за „софтуер за управление на продажби в търговски обект“, съдържащо се в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ДР, §1, т. 84.


Свалете нашия Наръчник за СУПТО

Наръчникът включва актуална информация относно промените в Наредба Н-18 за касовите апарати. Запишете се и ще получите наръчника на имейл.

[ARForms id=168]

СУПТО – Често задавани въпроси: Кога един сайт се определя като онлайн магазин?

Простият отговор на този въпрос е, че ако има потребителска кошница и методи за плащане, значи сайтът е електронен магазин.

Ето и детайлният отговор:

В Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Допълнителни разпоредби (ДР), §1, т. 87 се съдържа определение за електронен магазин. То е следното: “Електронен магазин” е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Електрони магазини са сайтове, на които:

  • се предлагат стоки и се извършват продажби чрез сключване на договор от разстояние с купувачите по смисъла на ЗЗП;
  • има вградена функционалност за избор на стоки и включването им в потребителска кошница, респ. изключването им от нея;
  • въвежда се информация за купувача, вкл. адреса, на който стоките да бъдат доставени;
  • на клиентите се предлагат възможности за заплащане

Кога е задължителен СУПТО за електронен магазин?

Когато методите на заплащане на стоките/услугите, предлагани на сайта, изискват издаване на фискален бон (ФБ), е задължително да имате СУПТО, който да отговаря на новите изисквания.

Вие като лице, опериращо чрез сайта, се явявате лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. и съгласно чл. 52м ал. 1 от наредбата следва да подадете информация за електронния си магазин съгласно Приложение №33.

СУПТО – Често задавани въпроси: Длъжен ли съм да декларирам дейността си, ако тя е през онлайн платформа?

Кратък отговор: да.

По-подробно:
Съгласно чл. 52м, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. информация съгласно Приложение №33 се подава за всеки електронен магазин. В изпълнение на разпоредбата Вие трябва да подадете изискващата се съгласно Приложение №33 и да отбележите, че ползвате услуга за продажба на стоки/услуги през интернет (онлайн платформа).

Счита ли се софтуерът на сайта ми за СУПТО?

Кратък отговор: най-често да.

По-подробно:
Софтуер на електронен магазин представлява СУПТО, когато притежава характеристики в съответствие с определението за софтуер за управление на продажбите в търговски обект, съдържащо се в ЗДДС, ДР, §1, т. 84, и определението за „управление на продажбите“, съдържащо се в Наредба №Н-18/2006 г., ДР, §1, т. 19. Тези характеристики включват:

  • въвеждане на информация за вида и количеството на продаваните стоки/услуги,
  • продажна цена,
  • наличие на автоматизирана обработка и
  • съхранение на информацията в база данни,
  • отразяване на предоставянето и/или заплащането на стоките.

В случай че софтуерът на Вашия сайт притежава посочените характеристики, той се явява СУПТО.

СУПТО – Често задавани въпроси: Използваме международен софтуер като SAP. Какво трябва да направим?

Софтуерът трябва да се декларира.

За всички софтуери или модули на софтуери, които попадат в обхвата на дадените в §1, т. 84 от ДР на ЗДДС и §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18 определения, следва да бъде подадена декларация от производител/разпространител за съответствие с изискванията на наредбата. В случая с ERP-системите, каквато е SАP, декларацията /за цялата система или за съответния модул за продажби/ следва да се подаде лицето, извършило внедряването и настройките на системата съобразно нуждите на потребителя, което на практика е разпространител на този софтуер.

Повече информация по темата може да прочетете тук:
Наредба Н-18: Често задавани въпроси (част 2)
Всичко, което трябва да знам за СУПТО
Касови апарати срокове и какво трябва да знаем след промените в закона?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *