Управление на финанси в една фирма – Какво трябва да знаем

Доброто управление на финанси е ключово за успеха на бизнеса. Тази статия е част от нашата поредица как да се оптимизират и автомаитизират процесите в бизнеса.

Какво представлява: Управление на финанси в една фирма?

Макар и да изглежда очевидно, е добре да изясним този въпрос. Управлението на финансите включва:

 1. Управление на приходите
 • плащания от клиенти и партньори
 • приходи от други източници
 1. Управление на разходите
 • разходи за екипа
 • разходи за маркетинг
 • разходи за създаване и поддържане на продукти
 • административни разходи като наеми, консумативи и др.
 • разходи към държавата за данъци
 • разходи за такси

Източниците на приходи обикнове се свеждат до полученото от продажбите. Някои компании обаче генерират приходи и по алтернативни начини, като например отдаване на имоти под наем, отстъпване на авторски права и др.

С какво системата за управление на финансите е полезна?

Системата за управление на приходите и разходите има редица предимства, сред които:

 1. Едно място за цялата информация
 2. Разбивки на приходите и разходите по платец, категория или друг критерии
 3. Анализ на растежа или спада на приходите и разходите

**Най-важното от всичко – възможност за взимане на управленски решения на базата на данните. **

Управленски решения

Модерният бизнес работи все повече с данни. Данните ни позволяват да видим невидимото, да проследим тенденциите на пазара и да сме с една крачка пред конкурентите ни.

Информацията е ресурс и трябва да я третираме като такава.

Анализът на данните обаче не е никак лесна задача. Спадът в приходите не винаги означава, че трябва да променим пазарното си поведение. Възможно е спадът е свързан със спад на целия пазар или друг страничен фактор. Обратното също е вярно. Възможно е да имаме увеличение в приходите, което да не се дължи на нашите управленски решения.

За да имате добър поглед върху финансите на компанията си, Ви съветваме

 • всяка седмица да се преглежда статистика на приходите, разбити по продукти и категории
 • всяка седмица да се преглежда статистика на разходите, разбити по категории
 • да се следи процентът на извършените продажби спрямо постъпилите запитвания
 • да се сравнят седмичните приходи и разходи с предходните седмици

Същият анализ препоръчваме да правите и на месечно и тримесечно ниво. Колкото е по-голям периодът, толкова по-задълбочен трябва да е анализът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *