Какво е управление на вземанията и как да повишим приходите си?

Управление на вземанията. Ако Вашият бизнес е от няколко години на пазара, най-вероятно вече имате редица клиенти и партньори, който са Ви длъжници. В тази статия ще научите как ефективно да управлявате задълженията на Вашите партньори и клиенти, което ще доведе до покачване на приходите на компанията.

Какво е управление на вземанията?

Управлението на вземанията е част от оптимизацията на вътрешните процеси във фирмата, за която можете да прочете повече тук.

Твърде голяма част от българския бизнес няма система за управление на вземанията. След като натрупаме повече клиенти обаче следенето на задълженията към нас става изключително трудоемко. Много често бизнесът дори няма реална представа какъв е размерът на несъбраните задължения.

Управлението на вземания е система, която ни позволява да знаем с точност кой кога и какво ни дължи. Чрез тази система можем да предприемем и необходимите мерки, за да съберем дължимите ни плащания.

Съставни части на системата

Горното описание звучи очевидно, но при голям обем на информацията нещата стават доста по-сложни. Ключовите елементи за успешна система за следене на вземанията включва:

  • детайли относно длъжника
  • точно описание на задължението
  • платена и неплатена част на всяко задължение
  • история на предприетите действия по събиране на вземането
  • разноски, свързани с администрирането на задълженията

Изнасяне на управлението на вземания извън компанията

Както много други услуги (счетоводство, маркетинг, юридически услуги и др.), управлението на вземания също може да се извършва от външна компания. Тук ползвата за бинеса е очевидна – с покачването на събраните задължения се покачват приходите, което е и крайната цел на бизнеса.

Наемайки външни специалисти, Вие освобождавате времеви ресурс за служителите си да се фокусират върху важните неща за бизнеса Ви. Освен това добрите професионалисти знаят как да подходят, така че да увеличат събираемостта на вземанията.

Съдебен процес при управление на вземанията

Ако въпреки всички доброволни методи, длъжникът Ви продължава да не плаща, тогава ще е необходимо да прибегнете до компетентния съд. Как можете да себерете вземането си чрез съда можете да прочетете тук: https://business-adviser.bg/subirane-na-vzemane/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.