Вътрешни правила за защита на личните данни

С Вътрешни правила за защита на личните данни се уреждат всички въпроси, свързани с обработването на личните данни вътре в твоята фирма. Можеш да ги приемеш като вътрешна инструкция за поведение към всички във фирмата как и кога могат да обработват личните данни.

Вътрешни правила за защита на личните данни не са публични

За разлика от Политиката за защита на личните данни, тези документи не са публични и нямат за цел да информират твоите клиенти за техните права. Те се прилагат за теб и твоите работници и служители.

При тях можеш много по-детайлно да уредиш как ще се обработват личните данни в твоята фирма, без да се притесняваш, че тази информация е публична на сайта ти. Имай предвид, че изготвянето на тези документи е задължителни за теб и твоите служители.

Какво се включва в добрите вътрешни правила?

 • Начина на работа на работниците и служителите с данните
 • Водените от твоята фирма регистри на събраните лични данни
 • Мерките за сигурност в твоята фирма
 • Определяне на лицата, които имат достъп до данните
 • Определяне на срока на съхранение на данните

Действия след съставянето на вътрешни правила за защита на личните данни

Много е важно да знаеш, че наличието на добри вътрешни правила не е достатъчно. Необходимо е много добре да познаваш всички правила и да ги спазваш. В случай че имаш служители, трябва да ги обучиш как те да ги спазват.

По-големите фирми с голям персонал обикновено организират обучения за своите служители, които се провеждат от професионалисти в областта на личните данни. Ако твоят е екип не е много голям, можеш и сам да обучиш персонала си.


GDPR документация

Ако искаш да разбереш как да приведеш дейността си в съответствие с новите праила, свържи се с нас.Ако искаш да разбереш повече за GDPR, прочети и нашите други статии:

 1. Какво е GDPR?
 2. Какво е политика за защита на личните данни /privacy policy/
 3. Договор за обработване на лични данни – всичко, което трябва да знам.
 4. Мерки за сигурност и защита на личните данни
 5. Длъжностно лице по защита на личните данни /Data Protection Officer/

One thought on “Вътрешни правила за защита на личните данни

 1. Pingback: Какво е GDPR? | Business Adviser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *