Вписване на промени в търговски регистър при ЕООД и ООД

В днешно време бизнесът се развива изключително динамично, а с това настъпват и множество промени, които си длъжен да впишеш в Търговския регистър.

В тази статия ще опишем всичко, което трябва да знаеш при вписване на промени в Търговски регистър.

Кога трябва да се вписват промените в търговски регистър?

Длъжен си да впишеш промените в твоя бизнес в търговския регистър, когато:

  1. Сменяш адреса на фирмата
  2. Сменяш името на фирмата
  3. Сменяш управител на фирмата
  4. Приемаш нов съдружник или прехвърляш дяловете си на друго лице
  5. Намаляваш или увеличаваш капитала


Виж списъка ни с всичко важно, което трбява да знаеш, когато планираш промяна във фирмата си.

Вписване на промени в търговски регистър за: Смяна на адрес

Адресът в търговския регистър е твоят официален адрес. На него могат да те търсят всички институции и си длъжен да го следиш. Ако даден документ е доставен до адреса, той ще се счита връчен.

Смяна на името на фирмата

Ако смениш името на фирмата си, е много важно да пригодиш всичките си документи в съответствие с новото име.
По принцип си свободен да избереш каквото име пожелаеш. Все пак, има следните ограничения:

  1. Името не може да съдържа символи като @#$^&.
  2. Името не може да бъде същото или твърде сходно с вече съществуващо име.
  3. Името не може да съдържа в себе си думи като банка, застраховател и други подобни, ако няма лиценз за съответната дейност

Вписване на промени в търговски регистър за: Смяна на управител

Когато сменяш управителя, трябва новият управител да отиде пред нотариус и да завери образец от подписва си. Имай предвид, че ако не си предвидил друго, управителят може да прави практически всичко и трябва да му имаш много голямо доверие.

Промяна в съдружниците

Най-важното, което трябва да знаеш тук, е, че договорът за продажба се извършва пред нотариус. Пред нотариуса задължително трябва да присъстват продавачът и купувачът на дяловете лично или чрез пълномощник.

Промяна в капитала

Увеличаването на капитала се извършва свободно и единствено се обявява в търговския регистър.
По друг начин обаче стоят нещата при намаляването на капитала. При намаляването възниква потенциален риск за кредиторите на дружеството и затова процедурата е значително по-сложна.
Задължително трябва да се публикува покана до всички в търговския регистър и едва след 3 месеца ще може ефективно да се намали капитала.

Имате нужда от съдействие?
Свържете се с нас или се обадете на

0894 644 768

Запитвания и поръчки
Къде искате да регистрирате марката?
На този телефон ще се свържем с Вас за допълнителни разяснения

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *